ObjectBasicInformation - NtDoc

Native API online documentation, based on the System Informer (formerly Process Hacker) phnt headers
#ifndef _NTOBAPI_H
#if (PHNT_MODE != PHNT_MODE_KERNEL)
// ...
#else

#define ObjectBasicInformation 0

#endif
#endif

View code on GitHub

No description available.