SYSTEM_SET_TIME_ADJUST_INFORMATION - NtDoc

Native API online documentation, based on the System Informer (formerly Process Hacker) phnt headers
#ifndef _NTEXAPI_H

typedef struct _SYSTEM_SET_TIME_ADJUST_INFORMATION
{
    ULONG TimeAdjustment;
    BOOLEAN Enable;
} SYSTEM_SET_TIME_ADJUST_INFORMATION, *PSYSTEM_SET_TIME_ADJUST_INFORMATION;

#endif

View code on GitHub

No description available.